Exporta els teus productes.

Dona ales al teu negoci amb EasyExport.

Experiència en Mercats Internacionals


Enginyer Industrial Químic amb M.B.A. i postgrau en Comerç Internacional. Assessor

acreditat per Acció amb més de 20 anys dedicats a l’exportació de productes industrials, ja

sigui com Export Manager o consultor i amb una trajectòria comercial global de 30 anys en

Multinacionals i Pimes de diverses mides.

Assessorament, acompanyament, orientació


EasyExport assessora, orienta i acompanya en la internacionalització de la seva empresa

des del inici fins a convertir-la en una societat capaç d’exportar de forma regular.

Implicació i compromís amb el projecte


EasyExport s’integra en el Departament d’Exportació́ dels clients per involucrar-se en el

seu projecte, fent-lo propi. Oferim externalitzar la prospecció de nous mercats, alliberant-

los de la part més enrevessada de l’exportació, de forma que la seva empresa es pugui

dedicar al que realment sap fer i li és rendible: la venda dels seus productes.

LA TEVA EMPRESA S'HA D'INTERNACIONALITZAR


Per què exportar?


És vostè el propietari d'una petita o mitjana empresa, amb l'ambició d'augmentar les seves vendes?

Si és així, vostè ja sap el difícil que pot ser. La millor opció per crèixer és la exportació. Per esdevenir una empresa sostenible.

Donem suport als propietaris de les pimes com la seva a aconseguir vendes i beneficis sostenibles i estructurals a l'estranger.


Jordi Sanahuja forma part del equip de Business Boost International (https://bb-int.com/),

la consultora de referencia a Holanda per l’internacionalització de Pimes.

EasyExport és

Experiència


Vol exportar i no sap on?

Vol obrir nous mercats i no té temps per investigar-los i buscar partners?

Ja està exportant però la seva exportació està baixant i no sap perquè?

Vol auditar l’eficiència que està assolint en l’exportació?


Si ha respost que SÍ a qualsevol d'aquestes preguntes, EasyExport es el

partner que li donarà les respostes que busca en un sistema estructurat, fàcil

de entendre i que porta a l’acció immediata.

JA POTS EXPORTAR


Deixa les teves dades i comença a exportar

AVIS LEGAL

©2020. All rights reserved